Bc. Milan KADLEC

Master's thesis

Ovládací panel s vývojovým kitem Arduino \nl{}

An Arduino-based Control Panel \nl{}
Abstract:
Cílem diplomové práce je možnost využití vývojového kitu Arduino jako webového serveru. V teoretické části jsou shrnuty poznatky získané studií odborné literatury zabývající se základními pojmy, historií a vývojem mikropočítačů. A dále seznámení se s projektem Arduino od vývojových desek, přes doplňkové desky až k vývojovému prostředí a programovacího jazyka. V praktické části je navrženo konkrétní …more
Abstract:
The aim of this thesis is a possibility of using the Arduino development kit as a Web server. The theoretical part includes a literature search focused on basic terms, history and development of microcomputers. A further presents with the project from the Arduino development boards through additional boards to the development environment and programming language. In the practical part is designed the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2014
Accessible from:: 26. 5. 2014

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Pospíšilík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KADLEC, Milan. Ovládací panel s vývojovým kitem Arduino \nl{} . Zlín, 2014. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.5.2014

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Master programme / field:
Engineering Informatics / Security Technologies, Systems and Management

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.