Kai Liu

Bachelor's thesis

Comparison of the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange

Comparison of the Shanghai Stock Exchange and the Hong Kong Stock Exchange
Abstract:
During last decade, global economy developed rapidly, especially China. Nearly every year, China has a stable GDP growth remained at eight to nine percentage points, which shows the steady increase of China‘s overall economic situation. So Chinese are richer than before. Many foreigners are optimistic about the huge market in China, which may has high profitability. More and more money flows into China …more
Abstract:
During last decade, global economy developed rapidly, especially China. Nearly every year, China has a stable GDP growth remained at eight to nine percentage points, which shows the steady increase of China‘s overall economic situation. So Chinese are richer than before. Many foreigners are optimistic about the huge market in China, which may has high profitability. More and more money flows into China …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2012
  • Supervisor: Kateřina Kořená
  • Reader: Martina Novotná

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava