Bc. Tomáš POHANKA

Diplomová práce

Polohovací jednotka pro mikroskop

The Locating Unit for the Microscope
Anotace:
Cílem této diplomové práce je navrhnout a vytvořit hardware a software polohovací jednotky pro mikroskop, která bude připevněna k manuálnímu polohovacímu mechanismu a bude ovládat motory automatického řízení. V práci je popsán teoretický výběr akčních členů, mikrokontroléru a ostatních integrovaných obvodů. Praktická část obsahuje návrh komunikace mezi mikrokonrolérem a osobním počítačem, návrh plošného …více
Abstract:
The aim of this Diploma Thesis is to design and create hardware and software for Positioning unit for microscope. This unit will be fixed to manual locating mechanism and will control motors of automatic drive. Theoretic selection of actuators, microcontroller and other integrated circuits are described in this thesis. The practical part includes proposal of communication between microcontroller and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Dr. Ing. Karel Dudáček

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POHANKA, Tomáš. Polohovací jednotka pro mikroskop. Plzeň, 2012. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Číslicové systémy