Bc. Tomáš Sládeček

Diplomová práce

Koprodukce veřejných služeb a meziobecní spolupráce

Co-production in public services and inter-municipal cooperation
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Koprodukce veřejných služeb a meziobecní spolupráce“ je, jak napovídá název, spolupráce obcí v odpadovém hospodářství. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o meziobecní spolupráci a odpadovém hospodářství. Následují specifika vybraného území, z hlediska odpadového hospodářství a meziobecní spolupráce. V praktické části práce je pak zkoumáno, zda se obcím na …více
Abstract:
As the title indicate the subject of the submitted thesis „Co-production in public services and inter-municipal cooperation“ is co-production of municipalities in waste management. In the first part the theoretical knowledge about inter-municipal cooperation and waste management is summarised. There are also specifications of selected areas about waste management and inter-municipal cooperation. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa