Bc. Tomáš Sládeček

Master's thesis

Koprodukce veřejných služeb a meziobecní spolupráce

Co-production in public services and inter-municipal cooperation
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Koprodukce veřejných služeb a meziobecní spolupráce“ je, jak napovídá název, spolupráce obcí v odpadovém hospodářství. V první části práce jsou shrnuty teoretické poznatky o meziobecní spolupráci a odpadovém hospodářství. Následují specifika vybraného území, z hlediska odpadového hospodářství a meziobecní spolupráce. V praktické části práce je pak zkoumáno, zda se obcím na …more
Abstract:
As the title indicate the subject of the submitted thesis „Co-production in public services and inter-municipal cooperation“ is co-production of municipalities in waste management. In the first part the theoretical knowledge about inter-municipal cooperation and waste management is summarised. There are also specifications of selected areas about waste management and inter-municipal cooperation. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 6. 2018
  • Supervisor: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Public Economics and Administration