Mgr. Jiří Žižkovský

Bakalářská práce

Statistické testování (pseudo)náhodných sekvencí

Statistical testing of (pseudo)random sequences
Anotace:
V první části práce se seznámíme s teorií testování statistických hypotéz. Vysvětlíme si postup klasického testování a také vyhodnocení testů pomocí p-hodnot. Ve druhé části představíme sadu testů DIEHARD, pomocí níž byla provedena praktická část práce, samotné testování (pseudo)náhodných sekvencí.
Abstract:
In the first part of the work we introduce the theory of hypothesis testing. We explain classic testing process and also the evaluation of the tests by means of p-values. In the second part we introduce the DIEHARD battery, which was used in practical part of work, testing of (pseudo)random sequences.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2006
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma