Mgr. Jiří Žižkovský

Bachelor's thesis

Statistické testování (pseudo)náhodných sekvencí

Statistical testing of (pseudo)random sequences
Abstract:
V první části práce se seznámíme s teorií testování statistických hypotéz. Vysvětlíme si postup klasického testování a také vyhodnocení testů pomocí p-hodnot. Ve druhé části představíme sadu testů DIEHARD, pomocí níž byla provedena praktická část práce, samotné testování (pseudo)náhodných sekvencí.
Abstract:
In the first part of the work we introduce the theory of hypothesis testing. We explain classic testing process and also the evaluation of the tests by means of p-values. In the second part we introduce the DIEHARD battery, which was used in practical part of work, testing of (pseudo)random sequences.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 6. 2006
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Jan Krhovják, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Informatics

Theses on a related topic