Bc. Daniela ŠEFLOVÁ

Diplomová práce

Optimalizace radiační ochrany na oddělení radiodiagnostiky FN Plzeň

Optimalization radiation protection on department Radiodiagnostics FN Plzeň
Anotace:
V diplomové práci s výše uvedeným názvem jsem v úvodní části obecně popsala danou problematiku. V diplomové práci je popsáno ionizující záření, historie a současnost, jeho druhy a využití a také ochranné pomůcky, které jsou nezbytně nutně používány při práci s ionizujícím zářením. Zabývala jsem se principem monitorování pracovníků, pracovišť i pacientů, dále limitováním a veškerými veličinami, které …více
Abstract:
In the diploma thesis with the above name, I have described the subject in general in the introductory part. The diploma thesis describes ionizing radiation, history and present, its types and uses as well as protective aids, which are necessary to use when working with ionizing radiation. I have dealt with the principle of monitoring workers, workplaces and patients, as well as limitations and all …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Zuzana Freitinger-Skalická, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠEFLOVÁ, Daniela. Optimalizace radiační ochrany na oddělení radiodiagnostiky FN Plzeň. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses zyaj9h zyaj9h/2
13. 8. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
13. 8. 2018
Bulánová, L.
14. 8. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.