RNDr. David Wiesner

Disertační práce

Learning-Based Cell Image Synthesis in Biomedical Imaging

Learning-Based Cell Image Synthesis in Biomedical Imaging
Anotace:
Strojové učení nachází stále větší uplatnění v analýze biomedicínských snímků. Umožňuje řešit úlohy, které jsou příliš časově náročné nebo náchylné k chybám při ručním zpracování a mezi které patří například segmentace buněk v 3D časosběrných sekvencích. Metody založené na strojovém učení jsou však ze své podstaty závislé na datech a vyžadují značné množství trénovacích vzorků, aby mohly produkovat …více
Abstract:
Machine learning techniques have an increasing presence in biomedical image analysis. They can provide solutions to tasks that would be too time-consuming or error-prone to do manually, such as cell tracking and segmentation in 3D time-lapse sequences. However, they are inherently data-driven and therefore require a considerable amount of training samples in order to produce outputs with reasonable …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2024
  • Vedoucí: doc. RNDr. David Svoboda, Ph.D.
  • Oponent: Assoc. Prof. Pekka Ruusuvuori, DSc., Jun.-Prof. Dr.-Ing. Johannes Stegmaier

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Doktorský studijní program / obor:
Informatika / Technologie a metodologie počítačových systémů