Mgr. Luboš Matějka

Diplomová práce

Faktory ovlivňující efektivitu gymnasticky zaměřených hodin tělesné výchovy na základní škole

Factors affecting the effectivity of physical education gymnastics classes in grade school
Anotace:
Diplomová práce pojednává o efektivitě gymnasticky zaměřených vyučovacích jednotek tělesné výchovy na základní škole. Teoretická část se věnuje na základě odborné literatury analýze a charakteristice faktorů ovlivňujících efektivitu gymnastické vyučovací jednotky. Praktická část se pomocí chronometráže věnuje měření ztrátového a aktivního cvičebního času žáka osmého ročníku v tělesné výchově při cvičení …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the effectiveness of gymnastic lessons during physical education at primary and secondary schools. The theoretical part is devoted to analysis based on professional literature and to the characteristic of factors that affect gymnastic lessons. The practical part is with the help of chronometer devoted to measuring active and loss exercise time of pupils in theirs 8th grade …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Šárka Maleňáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Valkounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy