Zdeněk Vrána

Diplomová práce

Studie převodovek pro těžká užitková vozidla

Study of Gearboxes for Heavy Commercial Vehicles
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studií zaměřenou na převodovky pro těžká nákladní vozidla. V úvodu práce je stručně popsána konstrukce nákladního vozidla, dále, čím se vyznačují převodovky těchto vozidel. Následuje konstrukční popis 17 převodovek od 4 světových výrobců. K převodovkám jsou vypracovány schémata a také kinematická schémata s průběhem točivého momentu pro příslušný převod. Práce pokračuje porovnáváním …více
Abstract:
Master thesis is dealing with studies focusing on gearboxes for heavy goods vehicles (HGV). In the introduction is briefly described structure of the HGV and main characteristics gearboxes of these vehicles. After this follow structural description of 17 gearboxes from four manufacturers in the world. For gearboxes are drawn schemas and kinematic schemas with torque curve for the appropriate transfer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Petr Maršálek
  • Oponent: Patrik Sniehotta

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství

Práce na příbuzné téma