Bc. Tereza Vápeníková

Bakalářská práce

Jazyková stránka deníku Metro z hlediska současné spisovné normy

Language side of Metro journal according to the contemporary language standard
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analýza jazykové stránky deníku Metro vzhledem k současné spisovné normě. Jádro práce tvoří zmíněná analýza nejen pravopisné stránky, ale i lexika. Nalezené jevy jsou systematicky roztříděny a okomentovány. V úvodu práce je podán i teoretický výklad ke klíčovým pojmům (norma, kodifikace, standard, spisovný a nespisovný jazyk) a popsán je i jazyk publicistiky. V závěru práce …více
Abstract:
The aim of the bachelor’s thesis is to analyse the language side of the Metro journal according to contemporary language standard. The crux of the thesis is the analysis focused not only on the grammar but also on the vocabulary. Found mistakes were systematically ordered and commented. In the introduction is theoretical commentary to the key terms (codification, standard, standard and non-standard …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Zdeňka Šrámková
  • Oponent: PhDr. Jarmila Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta