Bc. Gabriela HOTOVÁ

Diplomová práce

Sorbenty na bázi grafenu a jeho derivátů.

Sorbents based on graphene or its derivatives.
Anotace:
Tato práce byla zaměřena na přípravu materiálů obsahující grafen nebo jeho oxid. Byly připraveny tři materiály, konkrétně oxid grafitu (GO), uhlíkatý kryogel obsahující grafen (RFGO) a polyakrylamidový hydrogel obsahující oxid grafenu (PAMGO). K uvedeným materiálům byly také připraveny srovnávací materiály bez obsahu grafenu nebo jeho oxidu (RF a PAM). Syntetizované materiály (GO a kryogely) byly charakterizovány …více
Abstract:
This thesis was focused on the preparation of materials containing graphene or its oxide. Three materials were prepared, namely graphite oxide (GO), carbon cryogel containing graphene (RFGO) and polyacrylamide hydrogel containing graphene oxide (PAMGO). The mentioned materials were also prepared without graphene or its oxide for comparison (RF and PAM). Synthetized materials (GO and RFGO) were characterized …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014
Zveřejnit od: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. RNDr. Václav Slovák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOTOVÁ, Gabriela. Sorbenty na bázi grafenu a jeho derivátů.. Ostrava, 2014. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta