Bc. Nurlygaianov Nurlygaianov

Bakalářská práce

Financial analysis of the selected company

Financial analysis of the selected company
Anotace:
Cílem této práce je posoudit finanční zdraví společnosti Marriott International po určitou dobu pěti let, od roku 2017 do roku 2021, a poskytnout doporučení a stanoviska ke zlepšení v budoucnu. Tato práce se zaměřuje na analýzu společnosti pomocí různých analytických metod, jako je horizontální analýza, vertikální analýza, analýza poměru, stejně jako Altman-Z skóre a Tafflerova modelová analýza. Výzkum …více
Abstract:
The aim of this work is to assess the financial health of Marriott International for a certain period of five years, from 2017 to 2021, and provide recommendations and opinions for improvement in the future. This work focuses on the analysis of the company using various analysis methods such as horizontal analysis, vertical analysis, ratio analysis, as well as Altman-Z score, and Taffler’s model analysis …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/uiq3o/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2022
  • Vedoucí: Ing. Martin Petříček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Pop, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová a ekonomická