Bc. Petr Stříbný

Master's thesis

Datová federace za použití JBoss Teiid pro malý podnik

Data Federation Using JBoss Teiid for a Small Company
Abstract:
Smyslem této práce je představení nástroje JBoss Teiid pro federaci dat v prostředí malého podniku. Měla by ukázat, jak JBoss Teiid do takového podniku zavést a poskytnout návody pro řešení integračních scénářů. Kromě toho by také měla poskytnout vodítko, kdy a v jakých případech je vhodné tento nástroj použít.
Abstract:
The purpose of this thesis is to introduce JBoss Teiid for data federation in a small company. It should present the way to deploy JBoss Teiid in such environment and provide tutorials of integration scenarios. It should also discuss cases where the use of this tool is suitable.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2015
  • Supervisor: doc. RNDr. Tomáš Pitner, Ph.D.
  • Reader: Ing. Tomáš Kiedroń

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky