Bc. Marie Kodetová

Diplomová práce

Binokulární 3D refrakce

Binocular 3D refraction
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá novou generací optotypů, které umožňují komplexní vyšetření subjektivní refrakce oka za binokulárních podmínek. Hlavní náplní teoretické části je popis jednotlivých druhů současně dostupných binokulárních 3D optotypů s ohledem na jejich funkci, technické i testové vybavení. V praktické části byla porovnávána efektivita klasické monokulární metody stanovení subjektivní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a new generation of optotypes, which allow comprehensive investigation of the subjective refraction measured under monocular-binocular conditions. The main focus of the theoretical part is to describe individual types of binocular 3D optotypes available nowdays with regard to their function and equipment. The second, practical, part compares the effectiveness of the classical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. David Severa
  • Oponent: Mgr. Simona Bramborová, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Optometrie