Nikola Čížková

Bakalářská práce

Význam hotelových služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Praha

The importance of the hotel services for the tourism development in Prague
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá významem hotelových služeb pro rozvoj cestovního ruchu v regionu Praha s cílem identifikovat jednotlivé faktory ovlivňující nabídku hotelových služeb a vymezit jejich vliv na rozvoj cestovního ruchu v regionu Praha. Teoretická část se soustředí na historii cestovního ruchu a hotelnictví, účastníky cestovního ruchu, omezující faktory a služby cestovního ruchu i kategorie …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the importance of hotel services for the development of tourism in the Prague region in order to identify the various factors affecting the offer of hotel services and define their impact on the development of tourism in the Prague region. The theoretical part focuses on the history of tourism and hospitality, tourism participants, limiting factors and services of tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Petr Tiefenböck

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů