Tomáš Daněk

Bakalářská práce

Analýza a hodnocení současného stavu a možnosti udržitelného rozvoje obce Salaš

Analysis and Evaluation of the Current State and Possibilities of Sustainable Development of Salaš
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá možnostmi udržitelného rozvoje obce Salaš. V první polovině práce je popsán pojem udržitelný rozvoj, jeho historie a indikátory. Následně je definována rurální oblast a její složky, které ji utváří a různé kapitály venkovských komunit. Druhá část bakalářské práce se zabývá detailním popisem obce Salaš. S pomocí indikátorů udrži-telného rozvoje byla provedena SWOT analýza …více
Abstract:
The bacherol thesis deals with possiboloties of sustainable development of the village Sa-laš. The first half of the thesis describes the concept of sustainable development, its history and indicators. Subsequently, the rural area and its constituent elements and the different capitals of rural communities are defined. The second part of bacherol thesis deals with the detailed description of the village …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan, MSc, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Daněk, Tomáš. Analýza a hodnocení současného stavu a možnosti udržitelného rozvoje obce Salaš. Uherské Hradiště, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta logistiky a krizového řízení

Bakalářský studijní program / obor:
Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik