Bc. Stanislav Vorozheykin

Diplomová práce

Podnikatelský plán fast - food zdravé výživy "NAPARU"

Business plan of healthy Fast - food "NAPARU"
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na založení společnosti zdravé výživy. Práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou analyzovány teoretické poznatky, tedy jaké jsou formy podnikání v České republice, bližší určení podnikatelského plánu a finanční stránka podnikatelského procesu. V teoretické části, je též popsány marketingové nástroje …více
Abstract:
This thesis deals with creating a business plan for the establishment of a new firm of healthy fast-food. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical section analyzes the theory, what are the forms of business in the Czech Republic, specify the business plan and financial aspects of the business process. The theoretical part is also described marketing tool. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 10. 2014
  • Vedoucí: Ing. Petr Vaškovic
  • Oponent: Ing. Jana Kotěšovcová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance