Theses 

Detektivní literatura jako sociální kritika – Bc. Kateřina Havelková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika

Bc. Kateřina Havelková

Bakalářská práce

Detektivní literatura jako sociální kritika

Detective literature as a social criticism

Anotace: Bakalářská práce se zabývá detektivní literaturou, která bývá kvůli své tematice často řazena mezi literaturu brakovou. Detektivní román může mít funkci sociální kritiky, na což práce poukazuje a hodnotí z hlediska kognitivismu, neboli teorie poznání. Obhajuje názor, že hodnotu umění zvyšuje, pokud slouží právě jako zdroj poznání. Práce pojednává o detektivním románu jako takovém, popisuje jeho vznik, typické prvky, sociální zaměření a kognitivní funkci. Na dvou příkladech z tohoto žánru vysvětluje, proč detektivka funguje jako kritika společnosti. Zkoumá také vymezení místa detektivky v literatuře a její estetickou a uměleckou hodnotu a přínos pro umění a společnost.

Abstract: This bachelor thesis deals with a detective literature which is often being ranked as a literature of low value. Detective novel has function of social criticism, which this thesis points out and deals and evaluates from the vantage point of cognitivism or source of knowledge. It advocates an opinion that art is the most valuable when it serves as a source of knowledge. Thesis discusses detective novel as such, describes its creation, typical elements, types and cognitive function. It seeks to explain on two examples from this genre, why the detective genre works as criticism of society. Its aim is also to determinate the position which the detective novel occupies within literature and its artistic value and contribution for the field of arts and society.

Klíčová slova: detektivní literatura, detektivní román, sociální kritika, kognitivismus, poznání, hodnota, realismus

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Krajtl
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 10:33, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz