Michaela Vláčilová

Bakalářská práce

Individuální plánování u mentálně postižených uživatelů sociální služby podpora samostatného bydlení

Individual Planning in Clients with Mental Disability of Independent Living Services
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá procesem individuálního plánování osob s mentálním postižením. Teoretická část práce vymezuje základní pojmy z oblasti mentálního postižení, sociální práce s těmito lidmi a také problematiku individuálního plánování. Předmětem praktické části je sledování plnění individuálních plánů u mentálně postižených osob formou kvalitativní strategie výzkumu. Cíl praktické části …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the process of individual planning of people with mental disabilities. The theoretical part of this thesis defines the basic concepts of mental disabili-ties, social work with these people as well as the issues of individual planning. The subject of the practical part is to monitor the fulfilment of individual plans of the men-tally handicapped people in the form of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Vaško

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vláčilová, Michaela. Individuální plánování u mentálně postižených uživatelů sociální služby podpora samostatného bydlení. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe