Aleksandra Bessonova

Bakalářská práce

Aktuální tendence lázeňství ve Francii

Actual trends in health resort sphere in France
Anotace:
Bessonova Aleksandra. Aktuální tendence lázeňství ve Francii.[Bakalářská práce]. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Praha 2015. 63 strany. Bakalářská práce se věnuje analýze lázeňských služeb ve Francii a moderním tendencím v této oblasti. Práce je rozdělena do tří částí: teoretické, praktické a návrhové. V teoretické části se provádí literární rešerše a analýza hlavních lázeňských regionů …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of spa services in France and modern tendencies in this area. The work is divided into three parts: theoretical and practical parts and recommendations. The theoretical part includes a literature review and analysis of the major spa regions in France and offers of medical and wellness services. In the practical part the analysis is carried out about spa facilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Romana Kratochvílová
  • Oponent: Mgr. Jiří Holub

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze