Michal Novotný

Bachelor's thesis

Šablonovací systémy a MVC architektura ve webových aplikacích

Templating systems and the MVC architecture in Web applications
Abstract:
Prostudujte architektonický koncept Model View Controller (MVC). Popište základní principy a výhody použití tohoto konceptu při tvorbě webových aplikací. Předveďte na příkladech. Prostudujte a vysvětlete princip šablonovacích systémů. Ukažte na příkladech výhody a nevýhody použití. Na případové studii "Rezervační systém pro DKO", kterou jste společně s kolegy řešil v rámci předmětu Řízení softwarových …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 1. 2012

Thesis defence

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bachelor programme / field:
Elektrotechnika a informatika / Applied Informatics

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.