Michal Novotný

Bakalářská práce

Šablonovací systémy a MVC architektura ve webových aplikacích

Templating systems and the MVC architecture in Web applications
Anotace:
Prostudujte architektonický koncept Model View Controller (MVC). Popište základní principy a výhody použití tohoto konceptu při tvorbě webových aplikací. Předveďte na příkladech. Prostudujte a vysvětlete princip šablonovacích systémů. Ukažte na příkladech výhody a nevýhody použití. Na případové studii "Rezervační systém pro DKO", kterou jste společně s kolegy řešil v rámci předmětu Řízení softwarových …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.