Bc. Marek Miškovič

Bakalářská práce

Šek a platební karta

Check and payment card
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá platebních karet a šeků. Práce se zaměřuje na charakteristiku obou produktů. Podíval jsem se na problematiku u platebních karet a šeků. Nastínil jsem kdy a kde se objevil daný produkt poprvé, charakterizoval je a následně i srovnával. V praktické části jsem charakterizoval problémy, které se u těchto produktů vyskytují. Také jsem připravil dotazníkovou formu, kterou …více
Abstract:
This bachelor thesis is about check and payment cards. The work focuses on the characteristics of both products. I looked at the issue of credit cards and checks. I described when and where was the product discovered. In practical part I characterised problems, which we can find in this products. Than i prepared survey, which I commented and also made chart.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Bankovnictví

Práce na příbuzné téma