Theses 

Konto pracovní doby v podnikové praxi – Bc. Tomáš Šedivec

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Šedivec

Bakalářská práce

Konto pracovní doby v podnikové praxi

Account of Working Hours in Company Practise

Anotace: Práce se zaměřuje na problematiku konta pracovní doby. Moderní flexibilní režimy v pracovní oblasti jsou přínosem pro obě strany pracovněprávního vztahu. V teoretické části se práce popisně věnuje vymezení základního pojmosloví a právní úpravy jednotlivých institutů. Po seznámení s pojetím pracovní doby v obou národních úpravách, práce ve své praktické části se zaobírá komparací předmětné právní úpravy v ČR a SR. Na základě výsledku komparace přichází v úvaze de lege ferenda s návrhy změn. V části věnované aplikaci konta pracovní doby přibližuje problematiku z hlediska metodiky na konkrétním případu zavádění konta pracovní doby na základě kolektivní smlouvy.

Abstract: Bachelor’s work describes an account of working hours. This approach to working hours seems to be modern and convenient for employees and employers. First I am devoted to national legislation of working hours with special aim at the account of working hours. Second I do the same as for Slovak legislation. Then I show a result of comparison between the Czech and Slovak legislation considering the account of working hours. The next part informs us about suggestions de lege ferenda. The last one brings view in a certain trade union organisation esp. in the field of methods of application.

Klíčová slova: Zákoník práce, pracovní doba, konto pracovní doby, práce přesčas, překážky v práci, labour Code, working hours, account of working hours, work overtime, working obstacles.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Ilona Kostadinovová
  • Oponent: Mgr. Lucie Řehořová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:26, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz