Ing. Christine Pölderlová

Bakalářská práce

Marketingová komunikace cestovních kanceláří zaměřených na golfovou turistiku

Marketing Communication of Travel Agencies Focused on the Golf Tourism
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingové komunikace golfových cestovních kanceláří. První část práce tvoří teoretické poznatky z oblasti marketingu, cestovního ruchu a golfu. V druhé části tyto poznatky propojím s činností pěti vybraných cestovních kanceláří nabízejících golfové zájezdy do zahraničí. Na základě výsledků provedeného výzkumu, budou vytvořeny návrhy pro zlepšení marketingové …více
Abstract:
This bachelor thesis is concentrated on the analysis off marketing communication of golf travel agencies. The first part of the work presents theoretical information from the spheres off marketing, tourism and golf. In the second part this information is connected with activities of five travel agencies which offer golf trips abroad. On the basis of the results off the research certain proposal will …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní