Bc. Radek Kubala

Bakalářská práce

Mediální obraz debaty o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách v roce 2015. Komparativní obsahová analýza denního tisku

Media representation of the debate about coal mining extension in North Bohemia in 2015. Comparative content analysis of daily press
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem debaty o prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách v roce 2015. Smyslem práce je pomocí metody komparativní obsahové analýzy doplněné metodou interpretativního čtení porovnat editoriální strategie a vytvářený mediální obraz agendy u čtyř deníků – pravicové Mladé Fronty DNES, levicového Práva, lokálního Mosteckého Deníku a ekonomických Hospodářských …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with media representation of the debate about coal mining extension in North Bohemia in 2015. The objective of this thesis is to describe and compare editorial strategies and media representation created by four newspapers – right-wing Mladá Fronta DNES, left-wing Právo, local Mostecký Deník and economical daily Hospodářské noviny. Thesis works with theoretical concept risk society …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk
  • Oponent: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií