Theses 

Mediální obraz debaty o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách v roce 2015. Komparativní obsahová analýza denního tisku – Bc. Radek Kubala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radek Kubala

Bakalářská práce

Mediální obraz debaty o prolomení limitů těžby uhlí v severních Čechách v roce 2015. Komparativní obsahová analýza denního tisku

Media representation of the debate about coal mining extension in North Bohemia in 2015. Comparative content analysis of daily press

Anotace: Bakalářská práce se zabývá mediálním obrazem debaty o prolomení limitů těžby hnědého uhlí v severních Čechách v roce 2015. Smyslem práce je pomocí metody komparativní obsahové analýzy doplněné metodou interpretativního čtení porovnat editoriální strategie a vytvářený mediální obraz agendy u čtyř deníků – pravicové Mladé Fronty DNES, levicového Práva, lokálního Mosteckého Deníku a ekonomických Hospodářských novin. Práce vychází z teoretických konceptů jako jsou riziková společnost, primárně definující aktéři, nastolování agendy nebo rámování.

Abstract: Bachelor thesis deals with media representation of the debate about coal mining extension in North Bohemia in 2015. The objective of this thesis is to describe and compare editorial strategies and media representation created by four newspapers – right-wing Mladá Fronta DNES, left-wing Právo, local Mostecký Deník and economical daily Hospodářské noviny. Thesis works with theoretical concept risk society, primary definiton, agenda-setting or framing.

Klíčová slova: Obsahová analýza, interpretativní čtení, výzkumná práce, mediální obraz, editoriální strategie, nastolování agendy, rámování, limity těžby uhlí, riziková společnost, environmentální problémy, primární definice, Mladá Fronta DNES, Právo, Mostecký Deník, Hospodářské noviny, media representation, content analysis, research, agenda-setting, framing, risk society, coal mining, primary definition

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Tkaczyk
  • Oponent: Mgr. Kateřina Škařupová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:27, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz