Bc. Lenka Pechalová

Bakalářská práce

Analýza marketingové komunikace Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Analysis of Marketing Communication Philosophical Faculty at Palacký University in Olomouc
Anotace:
Práce je zaměřena na popis a interpretaci obsahu a struktury marketingové komunikace Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Analýza podává hodnocení kvality marketingové komunikace jako podklad pro možné zdokonalení její efektivity. Teoretická část vymezuje pojmy, se kterými práce operuje, praktická část aplikuje teoretické poznatky na konkrétní jevy a procesy marketingové komunikace …více
Abstract:
The work is focused on the description and interpretation of the content and structure of marketing communication at Palacký University in Olomouc. The analysis serves quality assessment of marketing communications as a basisf or possible improvement of its effectiveness. The theoretical part defines terms that work operates , the practical part applies theoretical knowledge on phenomena and processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Tereza Dvořáková
  • Oponent: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní