Mgr. Ivo Pezlar, Ph.D.

Bakalářská práce

Epistemická logika a logická vševědoucnost v rámci modální intenzionální logiky

Epistemic Logic and Logical Omniscience in the Framework of Modal Intensional Logic
Anotace:
Cílem této práce je zodpovědět otázku, zda je modální intenzionální logika s Kripkeho sémantikou možných světů dostačující pro účely epistemické logiky, tj. logiky zabývající se analýzou pojmů znalost a přesvědčení. Tyto pojmy budou explikovány v rámci standardní epistemické logiky (SEL) inspirované Jaakko Hintikkou.
Abstract:
The aim of this work is to examine whether modal intensional logic with Kripke‘s possible worlds semantics is adequate for the purposes of epistemic logic, i.e., logic concerned with analysis of notions of knowledge and belief. These notions will be explicated in the framework of standard epistemic logic (SEL) inspired by Jaakko Hintikka.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2010
  • Vedoucí: prof. PhDr. BcA. Jiří Raclavský, Ph.D.
  • Oponent: doc. Dr. phil. Jakub Mácha, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filozofie / Filozofie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.