Theses 

Předpjatá lokálně podepřená stropní deska ve skladu knižního velkoobchodu – Eva Miháliková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Konstrukce staveb

Eva Miháliková

Diplomová práce

Předpjatá lokálně podepřená stropní deska ve skladu knižního velkoobchodu

Pre-stressed flat slab in book trading storing building

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení předpjaté lokálně podepřené desky ve skladu knižního velkoobchodu. Konstrukce stropní lokálně podepřené desky je navržena nejdříve železobetonová zjednodušenou metodou součtových momentů dle platných norem ČSN EN. Formou studie se pak přibližují výhody vnášení předpětí do konstrukcí, které je schopné přenést část zatížení a tím výrazně ovlivnit vnitřní síly v konstrukci. Diplomová práce se zabývá trasováním předpínací výztuže, velikostí předpínací síly a ovlivněním celkového rozložení vnitřních sil na konstrukci vlivem předpětí.

Abstract: The thesis deals with design and assessment of pre-stressed flat slab in book store building. In the beginning the ceiling flat slab structure is designed as reinforced concrete structure using simplified direct design method according to valid codes ČSN EN. Using study of pre-stressing the advantages of post-tensioning are introduced. Pre-stressing is used to eliminate part of the load and thus significantly affect internal forces on the structure. The theses deals with the reinforcement tracing, value of pre-stressing force and with total distribution of internal forces in the ceiling slab structure.

Klíčová slova: Lokálně podepřené desky, dodatečné předpětí, předpínací lana, trasování výztuže.

Keywords: Flat slab, post-tensioning, pre-stressing strand, reinforcement tracing.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2015
  • Vedoucí: Pavlína Matečková
  • Oponent: Zbyněk Kalvoda

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 09:36, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz