Bc. Natália Kyjacová

Bakalářská práce

A. Schopenhauer, T. Mann: umělec, tvorba, estetika

A. Schopenhauer, T. Mann: artist, creation, aesthetics
Anotace:
Bakalářská práce si klade za cíl v tvorbě Arthura Schopenhauera a Thomase Manna porovnat témata zabývající se umělcem, uměleckou tvorbou, krásou, estetikou a náměty s nimi úzce souvisejícími. Rovněž si dává za úkol přiblížit vztah obou autorů a zjistit, do jaké míry se Mann nechává Schopenhauerem inspirovat a ovlivnit. Ukázka Mannovy beletristické interpretace Schopenhauerova filozofického myšlení …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to compare the work of Arthur Schopenhauer and Thomas Mann in themes related to the artist, creation, beauty, aesthetics and other topics closely related to them. It also seeks to get closer to the relationship of both authors and find out to what extent Mann was inspired and influenced by Schopenhauer. The examples of Mann's fictional interpretation of Schopenhauer …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Rostislav Niederle, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Lee, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Estetika

Práce na příbuzné téma