Bc. Tomáš Valaškovčák

Diplomová práce

České ženy a volební právo 1918-1920 na stránkách ženského tisku

Czech Women and Suffrage 1918 – 1920 in Women Journals
Anotace:
Diplomová práce se věnuje ženám a jejich zisku volebního práva se vznikem Československa v roce 1918 z pohledu trojice tehdejších ženských časopisů. Na stránkách Evy, Ženské revue a Ženského světa porovnávám v letech 1918 - 1920 reakce jednotlivých časopisů na nově nabyté právo.
Abstract:
The thesis deals with women and gaining their suffrage in connection with the establishment of Czechoslovakia in 1918 from the perspective of three women’s magazines of that time. Drawing on the pages of Eva, Ženské revue and Ženský svět, I compare the responses of each magazine to the newly acquired right during the years 1918 – 1920.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Denisa Nečasová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta