Miroslav Hájek

Bakalářská práce

Vliv monotónní činnosti na vybrané fyziologické funkce operátorů lesnických harvestorů

Influence of monotonous activity on selected physiological functions of forestry harvester operators
Anotace:
Charakteristickým rysem dnešního člověka je schopnost vyrábět komplexní nástroje a následně je používat k ovlivňování svého okolí ve svůj vlastní prospěch. Člověk tedy neustále svojí činností ovlivňuje okolní svět a energie, kterou při tom ze sebe vydává, se mu dříve nebo později vrací, jen jinou formou. A jsou to právě velmi často negativní vlivy ovlivňující jeho duševní i zdravotní stav, který se …více
Abstract:
The characteristic feature of today's human is the ability to produce complex tools and then use them to influence their surroundings for their own benefit. Thus man constantly influences his surroundings by the activity of the world, and the energy that he makes from himself, he returns sooner or later in a different form. They are very often negative influences affecting his or her mental and health …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Petr Fiľo, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta