Noémi Szabóová

Bakalářská práce

Účtovné aspekty dlhodobého majetku v sústave podvojného účtovníctva

Financial aspects of fixed assets in double entry bookkeeping
Abstract:
The thesis is focused on the financial aspects of property in double-entry bookkeeping. First chapter focuses on the theoretical definition of the characteristics and accounting of a property. The second chapter follows the financial aspects of acquisition, depreciation and decommissioning of property. The third chapter, for concrete examples, resolves acquisition, depreciation and decommissioning …více
Abstract:
Bakalárska práca je zameraná na účtovné aspekty dlhodobého majetku v sústave podvojného účtovníctva. Prvá kapitola je zameraná na teoretické vymedzenie charakteristiky a účtovania dlhodobého majetku. V druhej kapitole sleduje účtovné aspekty obstarania, odpisovania a vyraďovania dlhodobého hmotného majetku. V tretej kapitole na konkrétnych príkladoch rieši obstaranie, odpisovanie a vyraďovanie dlhodobého …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Agneša Víghová, PhD.
  • Oponent: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management