Petra PRINCOVÁ

Bakalářská práce

Žena ve vedoucí funkci

Woman in a leading position
Anotace:
Naše práce se v úvodu zabývá postavením ženy v dějinách. Pozice žen ve společnosti a posléze na poli pracovním se oproti minulosti razantně zlepšila a to nemusíme zacházet příliš hluboko do historie. Nesporným faktem je, že postavení ženy na trhu práce udělalo obrovský pokrok od dob, kdy byly ženy viděny pouze jako udržovatelky domácího pořádku a pečovatelky dětí. Bohužel ani dnes není přístup k oběma …více
Abstract:
Our work is in its introduction focused to women status in the history. Women status in society and working market has rapidly got better during the centuries. Not even today the attitude to both genders is equal. In our work we talk about society troubles and gender roles, when the culture we live in affects in gender questions during the whole life. This fact influences traditional work division …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PRINCOVÁ, Petra. Žena ve vedoucí funkci. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/