Theses 

Employer Brand – Barbora Ballošová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Barbora Ballošová

Diplomová práce

Employer Brand

Employer Brand

Anotace: Diplomová práce se věnuje problematice tvorby značky zaměstnavatele na příkladu vybrané společnosti. Téma Employer Brandingu je v teoretické části nejprve zasazeno do kontextu personálního marketingu z důvodu jasného vymezení obou pojmů a dále je zde shromážděn ucelený teoretický rámec problematiky budování značky zaměstnavatele, který čerpá z odborné literatury jako i z elektronických zdrojů, zejména odborných článků. Cílem práce je na základě interního dotazníkového šetření ve vybrané společnosti identifikovat tři pilíře, na jejichž základě by společnost mohla vybudovat své Employee Value Proposition, které je jádrem tvorby Employer Brandu. Dílčím cílem práce je analýza interního vnímání společnosti současnými zaměstnanci. V závěru práce jsou navrženy kroky, jak by vybraná společnost měla postupovat, rozhodla-li by se pro budování značky zaměstnavatele.

Abstract: The diploma thesis deals with the topic of creating an Employer Brand on example of a selected company. First in theoretical part, Employer Branding is put in context of HR Marketing in order to clearly define both of these concepts. Secondly, a comprehensive theoretical framework of Employer Branding based on professional literature as well as electronic resources, especially professional articles research, is provided in the theoretical part. The aim of the thesis is to identify three pillars that could become a basis for the Employee Value Proposition, which is the core of Employer Brand, of the selected company. An internal employee survey is used for this purpose. The componential aim of the thesis is to analyse the internal perception of the comapany as an employer by current employees. Last but not least suggestion of further steps to be taken by the selected company is made, in case the company decides to build its own Employer Brand.

Klíčová slova: HR Marketing, Employer Branding, Employer Brand, Employee Value Proposition

Keywords: HR Marketing, Employer Branding, Employer Brand, Employee Value Proposition

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 1. 2019
  • Vedoucí: Marek Stříteský
  • Oponent: Otakar Němec

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75299


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 4. 2019 23:00, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz