Bc. Eva Vašková

Bakalářská práce

Uživatelské rozhraní webové aplikace pro správu akciového portfolia

User Interface for Online Stock Portfolio Management
Abstract:
The aim of this thesis is to design responsive Graphical User Interface of a web application focused on monitoring a specific type of investment. The thesis consists of landing page and logotype design as well as user usability testing.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vizuálnym návrhom responzívneho používateľského rozhrania webovej aplikácie zameranej na sledovanie špecifického druhu investovania do akcií. Súčasťou práce je aj návrh úvodnej propagačnej stránky, logotypu a následné používateľské testovanie použiteľnosti.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Obšívač
  • Oponent: Mgr. Lucia Kocincová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika a zpracování obrazu

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.