Bc. Eva Vašková

Bachelor's thesis

Uživatelské rozhraní webové aplikace pro správu akciového portfolia

User Interface for Online Stock Portfolio Management
Abstract:
The aim of this thesis is to design responsive Graphical User Interface of a web application focused on monitoring a specific type of investment. The thesis consists of landing page and logotype design as well as user usability testing.
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá vizuálnym návrhom responzívneho používateľského rozhrania webovej aplikácie zameranej na sledovanie špecifického druhu investovania do akcií. Súčasťou práce je aj návrh úvodnej propagačnej stránky, logotypu a následné používateľské testovanie použiteľnosti.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 2. 2016
  • Supervisor: RNDr. Tomáš Obšívač
  • Reader: Mgr. Lucia Kocincová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Informatics / Computer Graphics and Image Processing

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.