Mgr. Petr DOHNAL

Bakalářská práce

Počítačová hra bludiště

Computer Game - Labyrinth
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem a implementací počítačové hry Bludiště. Aplikace umožňuje generovat nebo vytvářet bludiště a průchod vytvořeným bludištěm. Cílem hry je najít cestu k východu. Hra měří čas a vyhodnocuje úspěšnost hráče. Vygenerované bludiště je také možné vytisknout a projít v papírové podobě. Hra je zaměřena na děti a je také určena k propagaci katedry informatiky.
Abstract:
The aim of this bachelor's thesis was to create the computer game maze by user-specified parameters, render it to the screen or print out and enable the passage through the generated maze. The application is suitable for children for its user-friendliness and simplicity.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 8. 2013
Zveřejnit od: 6. 8. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Kühr

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DOHNAL, Petr. Počítačová hra bludiště. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.8.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 8. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta