Bc. Mikuláš Mráz

Diplomová práce

Monitoring a plánování údržby databázových serverů

Monitoring and scheduling of database server maintenance
Abstract:
Maintenance planning, budgeting, and optimisation continue to attract significant research and practical attention. At the centre of all of these methodologies are statistical models for the reliability and degradation of key assets. The aim of this thesis is to introduce the issue of monitoring the load of database systems and to explore the possibilities of using the information obtained when designing …více
Abstract:
Plánovanie údržby, rozpočtovanie a optimalizácia naďalej priťahujú významný výskum a praktickú pozornosť. V centre všetkých týchto metodík sú štatistické modely spoľahlivosti a degradácie kľúčových častí systémov. Cieľom tejto diplomovej práce je oboznámiť sa s problematikou monitorovania záťaže databázových systémov a preskúmať možnosti použitia získaných informácií pri návrhu vhodného plánu údržby …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jaroslav Ráček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Libor Mühlpachr

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky