Kristýna HLOUPÁ

Bakalářská práce

Postoje a vědomosti sester v prevenci dekubitů

Attitudes and knowledge of nurses in the prevention of pressure ulcers
Anotace:
Cíl: Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjistit postoje a vědomosti sester o prevenci dekubitů. Metodika: Výzkumný soubor tvořilo 101 sester z Vysokomýtské nemocnice a Hamzovi odborné léčebny pro děti a dospělé. Dotazníkové šetření bylo realizováno (listopad 2015 ? leden 2016) standardizovanými hodnotícími nástroji pro hodnocení postojů v prevenci dekubitů (Attitude towards Pressure ulcer Prevention …více
Abstract:
Objective: The main aim of the thesis was to determine the attitudes and knowledge of nurses about pressure ulcer prevention. Methods: The research sample consisted of 101 nurses from Vysokomýtská nemocnice and Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé. The survey involved (november 2015 ? january 2016) standardized assessment tools for the evaluation of attitudes in the prevention of pressure ulcers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lenka Šáteková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HLOUPÁ, Kristýna. Postoje a vědomosti sester v prevenci dekubitů. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta