Ing. Filip Ščotka

Bakalářská práce

Poznat Pavla - dokumentární portrét

Get to know Pavol - documentary portrait
Anotace:
Bakalářská práce sestává ze dvou částí, praktické a teoretické. Praktickým výstupem je čtyřicetiminutová audiovizuální práce nazvaná POZNAT PAVLA, dokumentární portrét o člověku závislém na hracích automatech. Filmem se prostřednictvím zachycení Pavlova života v průběhu několika měsíců nesou dva hlavní motivy se sociální tématikou. Prvním je motiv práce v Novém prostoru, organizaci pomáhající lidem …více
Abstract:
The Bachelor thesis consists of two parts, the practical and theoretical. The practical outcome is a forty-minute audio-visual work called GET TO KNOW PAVEL, a documentary film about a man who is a gambling addict. Two main social themes appear in the film and they capture Pavel's life during a few months. The first is the theme of work in Nový prostor, an organization that helps people with deep social …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. MgA. Jan Motal, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Rodrigo Morales

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Mediální studia a žurnalistika