• 1.Jak rámcově funguje hledání podobných dokumentů?
  Obsah souborů v datovém úložišti theses.cz, u kterých je k dispozici čistě textová verze, je průběžně strojově analyzován. Každou závěrečnou práci, kterou si v systému vyhledáte, lze porovnat a zobrazit si soubory, které mají podobný obsah:
  • kliknutím na název práce si zobrazíte základní informace o práci,
  • dole na stránce klikněte na řádek se souborem s plným textem práce (kliknutí pravým tlačítek myši vyvolá panel podrobností vpravo, kliknutí levým tlačítkem vyvolá kontextové menu),
  • použitím operace „Vyhledat podobné soubory“ vyhledáte podobné soubory.

  1 Operace „Vyhledat podobné soubory“.

  U nalezených podobných souborů systém vypíše míru shody v procentech a zobrazí červeně v textu jednotlivé podobnosti. K prověření můžete vybrat jeden soubor či více souborů a porovnat si podobnosti jen s vybranými soubory. O globálním porovnávání souborů (tzn. všech vzájemně mezi sebou) se více dozvíte v nápovědě Globální vyhledávání plagiátů.

  Spočítání podobných dokumentů trvá jistou dobu. Zpravidla do jedné hodiny od zavedení nového dokumentu do systému je tento analyzován a připraven pro uživatelské hledání.

  Soubory se vyhledávají v celém systému, tedy bez ohledu na školu, kam práce patří.

  Systém nezkoumá seznam citací uvedený v dokumentu.

 • 2.Co znamená „Dokument asi není správně porovnán“?
  Porovnává se podle textových verzí souborů. V textové verzi nebylo nalezeno dostatečné množství slov, které by se pro porovnání mohlo použít. Nahlédněte do textové verze (s příponou .txt) souboru, zda se vytvořila správně. Pokud usoudíte, že se textová verze nevytvořila správně, můžete zkusit požádat vkladatele souboru, aby si sám ověřil (např. ve Wordu), zda lze soubor exportovat do textu; příp. aby zajistil nové vložení opravené verze. Problematické jsou HTML soubory, které obsahují hodně slov, které nejsou součástí textu (formátovací příkazy apod.). Také můžete poslat adresu chybného souboru na adresu správců theses@fi.muni.cz.

 • 3.Co vyjadřuje údaj celková podobnost?
  Tento údaj uvádí celkové procento podobnosti se všemi nalezenými podobnými dokumenty.

 • 4.K čemu slouží funkce „Podobnosti s vybranými“?
  Uživatel má možnost zaškrtnout dokumenty, pro které chce spočítat procento podobnosti zkoumaného dokumentu s vybranými podobnými dokumenty. Např. pokud se najde podobnost se zákonem, který je správně citován, uživatel může vyjmout tento dokument a přepočítat podobnost pouze s ostatními nalezenými podobnými dokumenty, ke kterým si zobrazí červeně zvýrazněné podobné pasáže.

  1 Dokumenty, které chcete vyjmout z výpočtu podobnosti, odznačte.

  2 Tlačítkem zobrazíte podobnosti pouze s vybranými soubory.

 • 5.Systém našel k mé práci podobnosti. Co to znamená?
  Důležité upozornění!

  Podobnost, kterou systém nalezl mezi vaší prací a prací/pracemi v databázi, nemusí vždy nutně znamenat, že se jedná o plagiát. Každou práci (podobnost) je nutné posoudit individuálně, zkontrolovat správnost citací apod. Neexistuje univerzální hodnota %, od které lze práci považovat za plagiát.

  1 Celková nalezená procentuální podobnost zkoumaného souboru vůči všem dokumentům v databázi.

  2 Červeně zvýrazněné jsou podobné pasáže všech podobných dokumentů s daným souborem.

  3 Lze si zobrazit jak celý text, tak třeba jen podobnosti.

  4 Podobnost spočítaná pouze pro vybrané zdroje.

  5 Omezení výběru zdrojů pro výpočet podobnosti (pro přepočítání je potřeba kliknout dole na tlačítko „Zobrazit podobnosti s vybranými“.

  6 Zdroje, se kterými se u dokumentu nalezly podobnosti.

  7 Jakmile vyberete pouze některé zdroje či jinak upravíte výběr zdrojů, je potřeba kliknout na na tlačítko „Zobrazit podobnosti s vybranými“.


Provided you have failed to find the information you were searching for, you can contact us at theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.