Theses 

Nápověda

česky | in English

Vložení metadat a plných textů do theses.cz studentem


 1. Student - Jak postupovat při vkládání prací do datového úložiště theses.cz?

  Pro vložení závěrečné práce student použije aplikaci
  Student → Moje práce → Založit novou práci

  Do formuláře student vyplní povinná metadata. Po vyplnění formuláře se studentovi zobrazí archiv práce, kde vloží plný text své závěrečné práce (v podobě *.pdf, *.doc nebo *.txt). Plný text práce vloží dostatečně brzy před obhajobou (aby bylo možné zkontrolovat, zda se nejedná o plagiát). Archiv závěrečné práce je dostatečně naplněný, pokud:
  1. anotace v češtině/slovenštině obsahuje minimálně 100 znaků
  2. anotace v angličtině obsahuje minimálně 100 znaků
  3. klíčová slova obsahují alespoň 30 znaků
  4. je zavedený plný text práce, který obsahuje alespoň cca 3000 znaků, a vytvořil se k němu textový soubor.

 2. Referentka - Jak postupovat po vložení práce studentem?

  Před obhajobami (odevzdáním finální závěrečné práce k obhajobě) zkontroluje studijní referentka, zda je správně a dostatečně naplněn archiv závěrečné práce. Potvrdí její převzetí a od této chvíle se bude tato práce (metadata) zveřejňovat dle nastavení konfigurátoru a student už dál nemůže s archivem manipulovat (tzn. že nemůže mazat, doplňovat text práce nebo měnit anotaci a ostatní metadata).

  Po obhajobě zadá referentka datum obhajoby práce, anebo zadá "n" nebo "-" pokud práce nebyla obhájena. Pokud nebyla práce obhájena, znezpřístupní se a záznam o práci bude moci vidět pouze uživatel s právem th_data_manager pro danou školu/fakultu.

  K hromadným úpravám dat přijetí/obhajoby slouží aplikace
  Správa dat → manipulace se závěrečnými prácemi
  kde si referentka může vyexportovat seznam ještě nepotvrzených prací (s naplněným archivem) nebo ještě neobhájených prací (ale již potvrzených a přijatých). Po kontrole, resp. doplnění data přijetí nebo obhajoby může tyto údaje hromadně importovat zpět do theses.cz.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:05, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz