• 1.Student – Jak postupovat při vkládání prací do datového úložiště Theses.cz?
  Pro vložení závěrečné práce student použije aplikaci
  Theses.cz Student Moje práce Založit novou práci

  Do formuláře student vyplní povinná metadata. Po vyplnění formuláře se studentovi zobrazí archiv práce, kde vloží plný text své závěrečné práce (v podobě *.pdf, *.doc nebo *.txt). Plný text práce vloží dostatečně brzy před obhajobou (aby bylo možné zkontrolovat, zda se nejedná o plagiát). Archiv závěrečné práce je dostatečně naplněný, pokud:
  • anotace v češtině/slovenštině obsahuje minimálně 100 znaků,
  • anotace v angličtině obsahuje minimálně 100 znaků,
  • klíčová slova obsahují alespoň 30 znaků,
  • je zavedený plný text práce, který obsahuje alespoň cca 3000 znaků, a vytvořil se k němu textový soubor.

 • 2.Referentka – Jak postupovat po vložení práce studentem?
  Před obhajobami (odevzdáním finální závěrečné práce k obhajobě) zkontroluje studijní referentka, zda je správně a dostatečně naplněn archiv závěrečné práce. Potvrdí její převzetí a od této chvíle se bude tato práce (metadata) zveřejňovat dle nastavení konfigurátoru a student už dál nemůže s archivem manipulovat (tzn. že nemůže mazat, doplňovat text práce nebo měnit anotaci a ostatní metadata).
  Po obhajobě zadá referentka datum obhajoby práce, anebo zadá „n“ nebo „-“ pokud práce nebyla obhájena. Pokud nebyla práce obhájena, znezpřístupní se a záznam o práci bude moci vidět pouze uživatel s právem th_data_manager pro danou školu/fakultu.
  K hromadným úpravám dat přijetí/obhajoby slouží aplikace
  Theses.cz Správa dat manipulace se závěrečnými prácemi
  kde si referentka může vyexportovat seznam ještě nepotvrzených prací (s naplněným archivem) nebo ještě neobhájených prací (ale již potvrzených a přijatých). Po kontrole, resp. doplnění data přijetí nebo obhajoby může tyto údaje hromadně importovat zpět do Theses.cz.


Nenašli jste odpověď? Pošlete nám svůj dotaz na theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz.