Následující odpovědi na otázky poskytují informace vyplývající z plnění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR (General Data Protection Regulation).

Jaké osobní údaje a za jakým účelem provozovatel systému Theses.cz zpracovává?

Může tedy tyto osobní údaje provozovatel systému Theses.cz a za jakých podmínek zpracovávat?

Jakým způsobem zajišťuje provozovatel Theses.cz ochranu OÚ?

Komu provozovatel systému Theses.cz osobní údaje poskytuje?

Kam se může obrátit subjekt OÚ pro další informace s ohledem na zpracování OÚ?

Záznamy o činnostech zpracování osobních údajů