Učitel a student


Jak vyhledává plagiáty učitel či student?

Dle koncepce školy zapojené do systému Theses mohou učitelé, resp. studenti zkontrolovat jakoukoli závěrečnou práci, nakolik je podobná ostatním dokumentům v systému:

Škola vkládá plné texty prací:

 1. Učitel/student vyhledá práci v systému Theses.cz:

  Hledání → tematické hledání

 2. ve Správci souborů označí dokument(y) a klikne na ikonu Vejce vejci,
 3. Výběr souboru k porovnání podobností.

  Obrázek: Výběr souboru k porovnání podobností.

 4. systém vyhledá podobné dokumenty,
 5. učitel/student u obdobných dokumentů klikne na 'Podobnosti',
 6. U nalezených souborů lze porovnat podobnosti.

  Obrázek: U nalezených souborů lze porovnat podobnosti.

 7. vypíší se mu shodné úseky prací, podle kterých učitel/student posoudí, zda se jedná o podobnosti.
 8. Posouzení vypsaných podobných pasáží je již ponecháno na úsudku učitele/studenta.

  Obrázek: Posouzení vypsaných podobných pasáží je již ponecháno na úsudku učitele/studenta.

Škola nevkládá plné texty prací, pouze metadata:

V tomto případě učitel sám nemůže porovnat závěrečnou práci s podobnými pracemi v systému.

Theses • Poslední změna: 22. 10. 2014 08:25.40