XML deklarace

Datový soubor musí povinně začínat XML deklarací ve tvaru např.:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
přičemž kódování mohou být utf-8, windows-1250 a iso-8859-2.

XML schéma

XML schéma slouží na ověření správnosti importovaného souboru a popisuje všechny prvky, které se v importovanom souboru mohou vyskytovat. XML schéma pro theses nalezenete na adrese: http://theses.cz/pts/elements/1.0/schemaTheses.xsd

XML stylesheet

Nepovinně lze deklaraci na druhém řádku doplnit o cestu k stylesheetu:

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/UZIVATEL_DOPLNI_CESTU_K/theses_10.xsl" ?>
Soubor XSL (eXtensible Stylesheet Language) lze použít pro naformátování XML souboru pomocí CSS do člověkem čitelné podoby. Vzorový soubor XSL si můžete stáhnout z adresy (sledujte datum poslední změny v souboru):
http://theses.cz/pts/xsls/1.0/theses_10.xsl
Z bezpečnostních důvodů musí být XSL soubor umístěn na stejném serveru jako je XML soubor. Proto je žádoucí na místo označené '/UZIVATEL_DOPLNI_CESTU_K/' doplnit cestu k vlastní kopii souboru XSL. Cesta k XSL souboru může být buď relativní nebo absolutní. Je-li absolutní, musí začínat stejným http://domena.cz/, jaký má umístění XML souboru.

Uzavření elementů

Popisy všech elementů musí být uzavřeny do:

<pts:metadata version="1.0"
	xmlns:pts="http://theses.cz/pts/elements/1.0/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/"
	xmlns:dcmitype="http://purl.org/dc/dcmitype/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://theses.cz/pts/elements/1.0/
		http://theses.cz/pts/elements/1.0/schemaTheses.xsd"
>
...
</pts:metadata>

Každý element popisující jednu závěrečnou práci je pak uzavřen do:

<pts:thesis>
...
</pts:thesis>

Viz příklad dat.

Upřesnění některých prvků

Jazyk

U některých prvků je povinné upřesnění jazyka. Jazyky se uvádějí dvou nebo třípísmennou zkratkou dle číselníku jazyků. Číselník jazyků vychází z norem ISO 639-2 a ISO 639-1.

Systém theses.cz interně používá třípísmennou zkratku. Pokud bude při importu dodán dvoupísmenný kód jazyka, systém jej automaticky převede na třípísmenný a uchová jej v třípísmenném tvaru. Při exportu dat ze systému může být třípísmenný převáděn na dvoupísmenný tam, kde k třípísmennému kódu dvoupísmenný existuje.

Příklady:

<dc:title xml:lang="cze">Podnikatelský plán</dc:title>
<dc:language>cze</dc:language>

Datum

Datum se uvádí ve třech formát W3CDTF, tj. např.: 2007-12-31, 2007 nebo vč. času např. 2007-01-03T20:49:02Z.

Příklady:

<dcterms:dateAccepted>2008-02-05</dcterms:dateAccepted>
<pts:getfile.modified>2007-01-03T20:49:02Z</pts:getfile.modified>