Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

statutory city of brno

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Statutární město Brno
 (Václav Richter)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/oq99u/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie | Práce na příbuzné téma

Příspěvkové organizace statutárního města Brna v oblasti zdravotnictví
 (Eva Rabušicová)

2011, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oy5vh/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Účast veřejnosti na Aktualizaci územního plánu Statutárního města Brna
 (Jan Sýkora)

2016, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//qkvqaf// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Práce na příbuzné téma

Zadávání veřejných zakázek statutárním městem Brnem
 (Ondřej Beneš)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wmf6nj// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Práce na příbuzné téma

Plán udržitelné městské mobility: případová studie Statutárního města Brna
 (Jan Sýkora)

2018, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//hucjm7// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Práce na příbuzné téma

Participativní rozpočet na příkladu města Brna
 (Filip Červinka)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i7rfj/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Návrh plošného pokrytí statutárního města Brna jednotkami požární ochrany
 (Jana Margholdová)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88572 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu | Práce na příbuzné téma

Dostupnost sociálního bydlení pro osoby ohrožené sociálním vyloučením ve statutárním městě Brně v roce 2013
 (Petra Vymazalová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54384 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Práce na příbuzné téma